Damoklo | srpski leksikon

1. Damoklo

muški rodlično ime

Ime jednog laskavca koji je tiraninu Dioniziju pozavideo na sreći. Da bi mu pokazao kakva je to sreća, naredio je Dionizije da ga počaste za njegovom trpezom kao kakva kralja, alu mu je obesio iznad glave mač o konjsku dlaku. Otuda Damoklov mač, opasnost koja čoveku stalno preti.

Prevedi Damoklo na:

engleski | nemački