Avas | srpski leksikon

1. Avas

muški rodlično ime

Francuski publicist.

Avaš | srpski leksikon

2. Avaš

muški rodgeografija

Reka u Etiopiji.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

avaz | avazi | aviza | avizo | avis | afeza