šnel-presa | srpski leksikon

1. šnel-presa

ženski rod

Rotaciona mašina.