meshing definicija - Engleski jezik - Leksikon

Izvor definicije: Onlinerecnik

meshing nije poznata reč

Izvor definicije: WordNet 3.0.
Vidi odobrenje za korišćenje.

meshing [ imenica ]
Generii izgovor

the act of interlocking or meshing; "an interlocking of arms by the police held the crowd in check".

sinonimi:

meshing [ imenica ]
Generii izgovor

an open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals.

sinonimi:

meshing [ imenica ]
Generii izgovor

contact by fitting together; "the engagement of the clutch"; "the meshing of gears".

sinonimi: