inveterate definicija - Engleski jezik - Leksikon

Izvor definicije: Onlinerecnik

inveterate [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Latin inveteratus, p. p. of inveterare to render old; pref. in- in + vetus, veteris, old. Related to Veteran.
Firmly established by long continuance; obstinate; deep-rooted; of long standing.
Having habits fixed by long continuance; confirmed; habitual.
Long-established; confirmed.
Confirmed; long-established.

Izvor definicije: WordNet 3.0.
Vidi odobrenje za korišćenje.

inveterate nije poznata rec.

Definicije reči

Moje definicije