gamy definicija - Engleski jezik - Leksikon

Izvor definicije: Onlinerecnik

gamy [ pridev ]
Generiši izgovor

Brave, plucky — used especially of animals
Having the flavor of game; especially; having the flavor of game near tainting
Smelly
Sordid, scandalous
Corrupt, disreputable
Sexually suggestive; racy

Izvor definicije: WordNet 3.0.
Vidi odobrenje za korišćenje.

gamy [ 'satelit' prideva (dodatak pridevu) ]
Generii izgovor

willing to face danger.

sinonimi:

gamy [ 'satelit' prideva (dodatak pridevu) ]
Generii izgovor

used of the smell of game beginning to taint.

sinonimi:

gamy [ 'satelit' prideva (dodatak pridevu) ]
Generii izgovor

suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details"; "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip".

sinonimi:

Definicije reči

Moje definicije