enjoy definicija - Engleski jezik - Leksikon

Izvor definicije: Onlinerecnik

enjoy [ glagol ]
Generiši izgovor

ETYM From Latin gaudere to rejoice.
To derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; SYN. bask, relish, savor, savour.
To have benefit from.
To have for one's benefit.

Izvor definicije: WordNet 3.0.
Vidi odobrenje za korišćenje.

enjoy [ glagol ]
Generii izgovor

take delight in; "he delights in his granddaughter".

sinonimi:

enjoy [ glagol ]
Generii izgovor

have benefit from; "enjoy privileges".

enjoy [ glagol ]
Generii izgovor

derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory".

sinonimi:

enjoy [ glagol ]
Generii izgovor

get pleasure from; "I love cooking".

sinonimi:

enjoy [ glagol ]
Generii izgovor

have for one''s benefit; "The industry enjoyed a boom".

Definicije reči

Moje definicije