amplify definicija - Engleski jezik - Leksikon

Izvor definicije: Onlinerecnik

amplify [ glagol ]
Generiši izgovor

To increase the volume of.

Izvor definicije: WordNet 3.0.
Vidi odobrenje za korišćenje.

amplify [ glagol ]
Generii izgovor

increase the volume of; "amplify sound".

amplify [ glagol ]
Generii izgovor

exaggerate or make bigger; "The charges were inflated".

sinonimi:

amplify [ glagol ]
Generii izgovor

increase in size, volume or significance; "Her terror was magnified in her mind".

sinonimi:

amplify [ glagol ]
Generii izgovor

to enlarge beyond bounds or the truth; "tended to romanticize and exaggerate this `gracious Old South'' imagery".

sinonimi:

Definicije reči

Moje definicije